This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

IGA-1 – różdżka elektroniczna

W mojej książce zachęcałem wielokrotnie do weryfikacji pomiarów radiestezyjnych. Taką weryfikację umożliwia m.in. urządzenie, które przedstawiam w tym rozdziale. Opracował je pracownik naukowy uniwersytetu w Ufie Jurij P. Kraw- czenko (ilustr.77). Jest to urządzenie elektroniczne nazwane IGA-1. Służy ono do wykrywania stref geopatycznych oraz siatki szwaj ono pomiaru anomalii pola geomagnetycznego w zakresie częstotliwości od 5 do 15 kHz. Przyrząd IGA-1 to rodzaj rejestratora fal radiowych o wysokiej czułości (1-100 pikowolt).Urządzenie to precyzyjnie i obiektywnie pokazuje granice stref zadrażnień, miejsca skrzyżowań tych stref i poszczególne pasma. Co ciekawe, badacze rosyjscy odkryli przy pomocy IGI-1 nowe rodzaje sieci o oczkach 60 na 120 cm oraz nieregularne pola promieniowania wielkości od 0,2 do 2 m2, które nazwali plamami energetycznymi. Urządzenie Krawczenki to w gruncie rzeczy szerokopasmowy radiowy aparat odbiorczy wysokiej czułości z dołączonymi urządzeniami peryferyjnymi. IGA-1 składa się z głowicy pomiarowej umieszczonej na podłużnej rączce (ilustr. 78) oraz połączonego z nim kablem, bloku zasilania. Waga rączki z głowicą wynosi ok. 2 kg.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Modele różdżek z czterech stron świata

Niemiecki radiesteta Heinrich Appel opracował model jed- noramiennej różdżki teleskopowej. Zewnętrznie przypomina ona nieco teleskopową różdżkę hiszpańską. Różdżka Appela w odróżnieniu od klasycznej różdżki hiszpańskiej posiada wzmacniacze: zasilany baterią wzmacniacz fal i cewkę wzmacniającą pracującą, w zależności od modelu, w zakresie od 25 MHz do 30 MHz względnie 1300 MHz bądź 3000 MHz. Aby namierzyć poszukiwane rodzaje promieniowań, należy odpowiednio wysunąć teleskopową antenę różdżki. Jej długość winna wynosić dla lokalizacji siatki szwajcarskiej 70 cm, siatki diagonalnej 98 cm, żyły wodnej 77 cm, a uskoków geologicznych 91 cm. Za pomocą różdżki Appela mogą być poszukiwane minerały i metale. Długość anteny do poszukiwań np. złota wynosi 38 cm, srebra 60 cm, żelaza 62 cm, bursztynu 40 cm. Należy zwrócić uwagę na dobranie odpowiedniej sprężyny odpowiednio wyważonego jej zakończenia. Znane są też różdżki w postaci dużych półkoli. Radiesteta francuski Turenne propagował natomiast różdżkę z wbudowanym magnesem. Znana jest również różdżka w postaci dy- namometru. Zależnie od siły obrotu następowało wychylenie strzałki pomiarowej na tarczy między rękojeściami o określony kąt zależny od siły promieniowania. Im silniejsze jest promieniowanie, tym większa siła akcji mięśni. Dużo ciekawych rodzajów różdżek, czy jak kto woli indykatorów, skonstruowano w Czechach. Jednym z takich rozwiązań jest dwuosobowa różdżka sprężynowa. Składa się ona z 4 oddzielnych zwojów drutu złączonych ze sobą pętlą  po dwa zwoje. Różdżkarze trzymająw rękach dwa końce obydwu zwojów, wspólnie prowadząc badania radiestezyjne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Te badania…

Jak wynika z badań Schmidta np. surowe ziarno zboża osiąga wartość 25 kHz, a drobno zmielona, przesiana mąka wartość zero, czyli jest bioelektryczne martwa, chociaż nie ma większych różnic w składzie chemicznym tych dwóch produktów. Podobnie martwe są łuskany ryż czy makaron. Schmidt stwierdził posługując się wspomnianą wyżej metodą że wszystkie produkty spożywcze pobudzające apetyt i procesy trawienne wytwarzają częstotliwość +25kHz (kiszone ogórki, oliwki itp.), a hamujące apetyt (np. cukier) – 25 kHz. Wartość minus oznacza tu obrót różdżki w lewo, a plus w prawo. Test rezonansowy Schmidta nadaje się także do wyszukiwania częstotliwości, które przywrócą prawidłową pracę choremu organowi. W tym wypadku rozróżnia się również wartości ujemne i dodatnie, czyli takie, które powodują lewoskrętne oraz prawoskrętne obroty różdżki. Obie wykorzystywane są w terapii. Rękę danej osoby kładziemy w odległości około 30 cm od Sanotronu (mężczyzna lewą, kobieta prawą). Między dłonią a urządzeniem trzymamy różdżkę Rayotest. Nadajemy jej ruch oscylacyjny w poziomie zakładając, że oscylacje wygasną, jeśli organizm naładuje się w dostatecznym stopniu potrzebnymi wibracjami. Zazwyczaj trwa to kilkanaście minut (lecz nie więcej niż 30 minut dziennie). Nastawiamy na takie wibracje, jakich potrzebuje organizm. Dołączona do urządzenia broszura przyporządkowuje danemu schorzeniu konkretną częstotliwość (lub też kilka częstotliwości). Możemy sprawdzać także różdżką Rayotest, jakie wibracje są danej osobie aktualnie potrzebne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Różdżka Rayotest i Sanotron

Ciekawym dokonaniem w tym zakresie jest również test „rezo- nacyjny” Paula Schmidta. Wykorzystuje on do niego różdżkę jednoramienną zwaną Rayotest oraz generator fal elektromagnetycznych, bądź tzw. „nadajnik interferencyjny” Sanotron. Metodą radiestezyjną sprawdza się, kiedy częstotliwość drgań generatora lub Sanotronu osiągnie wartość zgodną z drganiami własnymi testowanego obiektu. Schmidt wychodząc z bio- elektronicznego punktu widzenia zakłada, że np. produkty żywieniowe oprócz wartości kalorycznych, składników witaminowych, mineralnych itd. posiadają wartości bioenergetyczne zasilające układ energetyczny, jakim jest człowiek. Każdy produkt wysyła fale określonej częstotliwości zawierające informacje dotyczące zachodzących w nim procesów życiowych. Generator stosowany przez Schmidta pracuje w zakresie 0-23 MHz. Nie potrzebuje zasilania. Działa na zasadzie rezonansu drgań. Na potrzebne częstotliwości nastawiany jest dzięki podłużnemu pokrętłu, którego koniec wskazuje wartości na skali.
Różdżka Rayotest – jak twierdzi jej konstruktor – posiadająca niezwykłą czułość, nadaje się dobrze do pomiaru promienia łączącego miedzy dwiema substancjami testowanymi (ilustr. 72) i testowania wartości bioenergetycznej środków spożywczych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!